WX / WB sērija
WH sērija
WT sērija
WMP sērija

HONDA ŪDENS SŪKŅU KLĀSTS

HONDA ŪDENS SŪKŅU KLĀSTS
Honda ūdens sūkņu klāsts aptver ļoti plašu pielietojuma loku – sākot ar nelieliem portatīvajiem sūkņiem līdz pat lieliem duļķu sūkņiem. Honda ūdens sūkņi garantē efektīvu un klusu darbību, bet pats svarīgākais – Honda četrtaktu motoru uzticamību.

ŪDENS SŪKŅU TIPS
Parasti ūdens sūkņi iedalās piecās kategorijās:

VIEGLIE SŪKŅI
Kompaktie, vieglie un portatīvie WX sērijas ūdens sūkņi ir teicami piemēroti namīpašnieku, dārznieku, laivu īpašnieku un atpūtnieku vajadzībām.

AUGSTSPIEDIENA SŪKŅI
Ja ūdens smidzinātājiem vai sprauslām ir nepieciešams uzticams augstspiediena avots, WH sērijas ūdens sūkņi ir pareizā izvēle. Šie sūkņi ir teicami piemēroti normālas kvalitātes ūdens sūknēšanai, tostarp apūdeņošanas un ugunsdzēšanas vajadzībām, kā arī ūdens pārsūknēšanai lielos attālumos.

ĶIMIKĀLIJU SŪKŅI
Mūsu WMP20 sūknis ir paredzēts lauksaimiecības mēslojuma vai rūpniecisko ķimikāliju sūknēšanai.

LIELAS PLŪSMAS JAUDAS SŪKŅI
Vispārējām ūdens sūknēšanas vajadzībām mūsu WB sērijas ūdens sūkņi ir teicama izvēle. Šie sūkņi ir aprīkoti ar tirdzniecības klases komponentiem, piemēram, pretvibrāciju stiprinājumiem, silikona karbīda blīvēm, stingri nofiksētu čuguna hidraulisko korpusu un darba ratu.

DUĻĶU SŪKŅI
Duļķu sūkņi ir izstrādāti darbuzņēmēju un citu profesionālo lietotāju vajadzībām. WT sērijas sūkņi spēj efektīvi pārsūknēt gan 24 mm lielas cietvielu daļiņas, gan lielu daudzumu ūdens – līdz pat 1640 litriem minūtē (WT40). Turklāt ērti pieejamās tīrīšanas atveres un vienkāršās tehniskās apkopes dēļ šiem sūkņiem ir nodrošināts ilgs kalpošanas laiks.


CELŠANAS AUGSTUMS
Celšanas augstums ir atkarīgs no konkrētā pielietojuma. Celšanas augstumu aprēķina, ņemot vērā turpmāk minēto:

SŪKNĒŠANAS AUGSTUMS
Augstums starp sūknējamā ūdens līmeni un ūdens sūkni.
+
IZVADES AUGSTUMS

Augstums starp ūdens sūkni un izvades cauruļvada augstāko punktu.
+
SPIEDIENA ZUDUMI

Cauruļvadu pretestība. Garāki, šaurāki un līkumaināki cauruļvadi rada lielākus zudumus.

ŪDENS SŪKŅU TERMINOLOĢIJA
Tālāk ir sniegta informācija par papildu terminoloģiju, ko izmanto ūdens sūkņu specifikāciju, tehnoloģiju un darbības principu aprakstos:

SPIEDIENS
Spiediens ir spēks uz vienu laukuma vienību, ko parasti mēra bāru mērvienībās, un tas parasti ir norādīts sūkņu raksturlīknēs. Runājot par ūdens sūkņu ražīgumu, spiediens un augstums ir tieši saistīti raksturlielumi. Spiediens (bāros) pie ūdens staba pamatnes ir ekvivalents lielumam, ko aprēķina pēc formulas 0,433 × augstums (metros). Pieslēdzot pie 30 m augsta ar tīru ūdeni uzpildīta cauruļvada manometru, tas uzrādīs 2,99 bāri lielu spiedienu. Ņemiet vērā, ka cauruļvada diametrs neietekmē spiediena mērījumus. Jebkura ūdens sūkņa maksimālo spiedienu (pie nulles izvades) var aprēķināt, ja maksimālo augstumu reizina ar 0,433.

DARBA RATS
Darba rats ir rotējošs, ar lāpstiņām aprīkots disks, kas ir pieslēgts motora kloķvārpstai. Visi centrbēdzes ūdens sūkņi ir aprīkoti ar darba ratu. Darba rata lāpstiņas ar centrbēdzes spēka palīdzību grūž šķidrumu uz āru un rada spiediena izmaiņas. Spiediena izmaiņas, savukārt, nodrošina šķidruma plūsmu ūdens sūknī.

SŪKŅA HIDRAULISKAIS KORPUSS
Sūkņa hidrauliskais korpuss ir stacionārs korpuss, kas aptver darba ratu. Sūkņa hidrauliskais korpuss apkopo un aizvada šķidruma plūsmu no darba rata, kā arī palielina darba rata lāpstiņu radītās liela ātruma ūdens plūsmas spiedienu.

MEHĀNISKAIS BLĪVSLĒGS
Šis atsperes blīvslēgs ir veidots no vairākām daļām, kas ūdens sūkņa korpusā noblīvē rotējošo darba ratu, neļaujot ūdenim ieplūst motora nodalījumā un sabojāt ūdens sūkni. Ja sūknējamais ūdens satur cietvielu daļiņas, mehāniskie blīvslēgi nodilst. Ja pirms motora iedarbināšanas ūdens sūkņa kamera nav uzpildīta ar ūdeni, mehāniskie blīvslēgi ļoti ātri sakarst un var pārkarst. Honda duļķu sūkņi ir aprīkoti ar silikona karbīda mehāniskajiem blīvslēgiem, kas ir īpaši piemēroti ekspluatācijai abrazīvā vidē.